filter:

alles

Bouwwerken en Verkoop

Sloopwerken

tijdelijke invulling

TAB is de afkorting van tijdelijk anders bestemmen. Bij tijdelijk gebruik is de eerste vraag hoe een dynamiek op gang gebracht kan worden. De vorm is daarbij ondergeschikt aan het programma en de plek staat, zowel ruimtelijk als sociaal, centraal. De term tijdelijkheid impliceert bovendien de omkeerbaarheid van het gebruik van een site. Het reduceren van een permanent karakter maakt dat de plek zich steeds opnieuw kan heruitvinden. Het gaat dus niet enkel om het ‘opvullen’ van de ruimte, maar ook om het testen van invullingen die op hun beurt de uiteindelijke, permanente ontwikkeling kunnen bepalen. Op de site zijn twee historische gebouwen aanwezig die ook in het masterplan behouden blijven; het koetshuis en de congregatiekapel. Deze bieden kansen voor het creëren van een hotspot op buurtniveau die bij ingebruikname van het masterplan slechts een doorstart nodig hebben naar een permanent gebruik. Het proces van TAB kenmerkt zich daarnaast door een brede betrokkenheid van actoren.
De termijn is, afhankelijk van de vergunningenprocedure, eventueel verlengbaar. Voor het Koetshuis en de Kongregatiekapel kan de tijdelijke invulling eventueel een voorloper van een permanente invulling zijn.

Vanaf april 2021

De Sint-Sebastiaanslaan zal gedurende de bouwwerken toegankelijk blijven voor de zachte weggebruiker.
Er moet nog archeologisch onderzoek gedaan worden en de bouwvergunning moet nog bekomen worden. Dit is complex en vraagt veel tijd om het project met alle stakeholders af te stemmen. Na goedkeuring van deze aanvraag door de Stad Kortrijk, kunnen we de bouwwerken aanvatten.
Nee, het voormalige ziekenhuis werd voor de aankoop door Compagnie Het Zoute volledig ontdaan van radioactief afval. Compagnie Het Zoute heeft hier de nodige certificaten voor ontvangen.
Tijdens de bouwwerken zal een inname van het openbaar domein nodig zijn ter hoogte van de Loofstraat.
Er moet nog archeologisch onderzoek gedaan worden en de bouwvergunning moet nog bekomen worden. Dit is complex en vraagt veel tijd om het project met alle stakeholders af te stemmen. We mikken er nu op om de commercialisatie te starten na de zomer van het jaar 2023 , na het bekomen van de nodige vergunningen. Wil u op de hoogte gehouden worden als buurtbewoner of op de pre-sale lijst komen, schrijf u dan nu in via deze link.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecertificeerd asbest bedrijf. De werkzaamheden veroorzaken geen gezondheidsrisico voor omwonenden. Om de mensen te beschermen die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met asbest, worden strenge maatregelen genomen. Om te voorkomen dat werknemers via hun werkkleding asbestvezels mee naar huis nemen, moeten ze beschermende kleding dragen: de bekende ‘witte pakken’. Alle asbestverwijderaars zijn verplicht dat te doen. Als u ziet dat mensen in witte pakken asbest verwijderen, dan kan dat er bedreigend uitzien. Maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest.

De aannemer zal actief zijn op de werf van 07u00 tot 16u15.

Heb je een andere vraag?

Heb je nog vragen of opmerkingen of wil je extra info over Loof? Stel dan hier je vraag.